Gemstones

NG01

NG01

Silver, Citrine..

P0A

NG02

NG02

Silver, Onyx, Jasper, Peridot..

P0A

NG03

NG03

Silver, Rubber, Synthetic Corrundum..

P0A

NG04

NG04

Silver, Peridot, Resin Inlay..

P0A

NG05

NG05

Silver, Rubber, Onyx..

P0A

NG06

NG06

Silver, Rubber, Onyx..

P0A

NG07

NG07

Silver, Rubber, Onyx..

P0A

NG08

NG08

Silver, Garnet..

P0A

NG09

NG09

Silver, Garnet..

P0A

NG10

NG10

Silver, Haematite..

P0A

NG11

NG11

Silver, Garnet..

P0A

NG12

NG12

Silver, Green Glass Gem on Silver Capped Rubber..

P0A

NG13

NG13

Silver, Pearl hung on Silver Capped Rubber..

P0A

NG14

NG14

Silver, Yellow Gold, Haematite Beads strung onto Beaded Rosary..

P0A

NG15

NG15

Silver, Yellow Gold, Green Tourmaline..

P0A

Showing 1 to 15 of 37 (3 Pages)